Jednoosobowa działalność gospodarcza – osoba fizyczna czy prawna

Osoby zainteresowane założeniem swojej pierwszej działalności, najczęściej mają wiele pytań. Jedno z nich dotyczy formy prawnej swojej firmy. Czy po zarejestrowaniu działalności, będzie to nadal firma prowadzona przez osobę fizyczną, czy może prawną? Jednoosobowa działalność gospodarcza – osoba fizyczna czy prawna? W jaki sposób należy definiować swoją działalność, a także na co zwracać uwagę i jakie są różnice pomiędzy byciem osobą fizyczną, a osobą prawną?

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to osoba fizyczna?

Dokładnie takie pytanie należy zadać na samym początku rozważań. Odpowiedź na nie jest tylko jedna i twierdząca. Czym jest osoba fizyczna? Jest nią każdy człowiek, który się rodzi na Ziemi. Osoba fizyczna nabywa pełnie praw z chwilą pełnoletności. Od tego momentu w pełni za siebie odpowiada, jak i ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Praw tych nie traci w momencie założenia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna przez cały czas pozostaje nadrzędną dla swojej działalności i za nią odpowiada. Nie ma zatem konieczności nazywania jej osobą prawną. Podsumowując zatem, jednoosobowa działalność gospodarcza to osoba fizyczna i nic nie może tego zmienić.

Czy działalność jednoosobowa to mikroprzedsiębiorstwo?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a osoba fizyczna

Jakie prawa i obowiązki wiążą się natomiast z tym, że jednoosobowa działalność gospodarcza to osoba fizyczna?

 • Osoba fizyczna może decydować o swojej firmie sama – z uwagi na to że jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma przedsiębiorstwa, jej właściciel we własnym zakresie i bez konieczności porozumiewania się z innymi osobami może decydować o JDG. Dotyczy to kierunku jej rozwoju, inwestowania pieniędzy, strategii promocyjnej i wszelkich innych spraw, związanych z działalnością i księgowością.
 • Osoba fizyczna a firma – odpowiedzialność – poza wszelkimi prawami, które osoba fizyczna nabywa wobec swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, nie można również zapominać o odpowiedzialności, która ponosi się za swoją firmę. To przede wszystkim odpowiedzialność administracyjna, karna i skarbowa. Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest bowiem należyte prowadzenie rachunkowości firmowej i rozliczanie się z podatków. Jakiekolwiek uchybienia zawsze muszą być wyjaśniane przez właściciela. Ponadto, nawet jeśli powierzył on firmową rachunkowość zewnętrznemu biuru księgowemu, w dalszym ciągu to on bierze odpowiedzialność za decyzje i działania, gdyż on jest właścicielem, czyli organem założycielskim.

Jakie obowiązki ma osoba fizyczna prowadząca jednoosobowa działalność gospodarcza? Jak już wyżej wspomnieliśmy, odpowiada ona za całokształt swojej firmy. Ewentualne spory z klientami, które znajdą rozwiązanie w sądzie, jednoznacznie obciążają właściciela, zmuszając go do wykonania postanowienia sądu. Na przykład do wypłaty rekompensaty, zadośćuczynienia lub uznania reklamacji złożonej przez klienta, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Działalność gospodarcza – osoba fizyczna może ją łatwo założyć

Jak dziś wygląda zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy jest to skomplikowane, czasochłonne i wymaga wielu wizyt w urzędzie? Na szczęście nie. Dziś każdy, kto chce zostać przedsiębiorcą i sprawdzić się w tej roli, może to bardzo łatwo uczynić. W tym celu nie potrzebuje nawet wychodzić z domu. Wszystko co musi zrobić to wypełnić formularz online, dostępny na stronie CEIDG, a następnie poczekać na zarejestrowanie swojej firmy i nadanie numeru Regon i zarejestrowanie firmy jako płatnika podatku VAT, jeśli o to występował. Obecnie działalność gospodarcza może być zarejestrowana na wiele innych sposobów. Jakich? Jeden z nich to np. poprzez internetowe konto bankowe. Osoby fizyczne korzystające z tego rozwiązania, mogą również liczyć na fachową pomoc doradców biznesowych. Pomogą oni np. w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania firmy.

Działalność gospodarcza osób fizycznych a podatki

Zakładając firmę jednoosobową, czyli JDG, należy określić sposób rozliczania się firmy z podatków. Do wyboru jest kilka możliwości, takich jak karta podatkowa lub skala podatkowa – księga przychodów i rozchodów oraz podatek liniowy. Nie w każdym rodzaju działalności będziemy mogli wybierać pomiędzy tymi opcjami. Niektóre branże, określane kodami PKD, mają z góry narzuconą formę rozliczania się z podatków, której nie można zmienić na inną. Będąc świadom odpowiedzialności, którą osoba fizyczna ponosi za swoją firmę, rzetelne rozliczanie podatków jest podstawą w prowadzeniu JDG.

Czy firma to osoba fizyczna?

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych tak właśnie jest. Każda jednoosobowa działalność gospodarcza z założenia jest prowadzona przez osobę fizyczną i to ona za nią odpowiada. Kim jest zatem osoba prawna? Są to firmy, które nabywają prawa w momencie ich stworzenia – uchwałą lub aktem założycielskim.

Najpopularniejsze przykłady „osób prawnych”

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • banki,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • fundacje,
 • uczelnie wyższe,
 • kościoły,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • partie polityczne.

Osoba fizyczna a działalność gospodarcza – kto ją może założyć?

W Polsce działalność gospodarcza jednoosobowa może być założona przez osobę fizyczną, która uzyskała pełnoletność, zatem skończyła 18 lat. Od tego momentu nabiera ona pełnię praw

Zobacz jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w 2020 roku?

Wypróbuj już teraz naszą aplikację

Pobierz teraz aplikację Taxon lub wypróbuj w wersji WEB w przeglądarce. Rejestracja jest zupełnie darmowa, a w ramach konta bezpłatnego otrzymasz pakiet faktur bezpłatnych wraz z dostępem do wszystkich funkcji aplikacji.