Księgowość uproszczona

Drugim — obok księgowości pełnej — sposobem rozliczania się z urzędem skarbowym jest księgowość uproszczona. Na czym dokładnie polega?  Kiedy warto się na nią zdecydować?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Księgowość uproszczona — na czym polega

Księgowością uproszczoną nazywa się zbiór nieskomplikowanych zasad odnoszących się do gromadzenia wszystkich danych finansowych. Dzięki temu rodzajowi księgowości niewielkie biznesy mogą w szybki sposób obliczyć swoje zobowiązania podatkowe.

Rodzaje uproszczonej księgowości

Wyróżnia się trzy formy uproszczonej księgowości. Każda z nich ma na celu jak najłatwiejsze rozliczenie działalności bez generowania dodatkowych kosztów. Do księgowości uproszczonej zalicza się:

  • kartę podatkową,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa

Za najważniejszą funkcję karty podatkowej uznaje się płacenie stałej kwoty zobowiązania podatkowego. Kwota ta jest niezależna od wysokości dochodów, jakie uzyskuje firma. Wysokość podatku w karcie podatkowej zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonego biznesu, liczby osób zatrudnionych w firmie, ale także liczby mieszkańców zamieszkujących miejscowość, w której wykonywana jest dana działalność. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, ten rodzaj opodatkowania dostępny jest w praktyce dla niewielkiej grupy przedsiębiorców.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to taka forma regulowania podatku, która polega na płaceniu dokładnie określonej przez podatnika stawki. W ryczałcie istotne jest to, że obowiązkowo uregulować trzeba zobowiązania podatkowe także w przypadku, gdy suma dochodów uzyskanych przez firmę jest niższa od sumy poniesionych kosztów.  Ryczałt najczęściej stosowany jest przez przedstawicieli niektórych wolnych zawodów czy właścicieli restauracji. Korzystają z niego także osoby prowadzące działalność handlową czy pracujące na budowie oraz przedsiębiorcy, których przychód roczny nie przekracza kwoty 150 tysięcy euro.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ostatni rodzaj księgowości uproszczonej — podatkowa księga przychodów i rozchodów — odnosi się do dokładnego rejestrowania wszystkich przychodów i dochodów firmy w specjalnie przeznaczonej do tego księdze. Na tej podstawie wyliczana jest kwota podatku. W tym wypadku kwota podatku jest nieco wyższa niż w ryczałcie (w zależności oczywiście od poziomu dochodów), jednak nie musi być opłacona, jeśli działalność nie przynosi żadnych zysków. Istotne jest także to, że nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych kryteriów, jeśli chodzi o działalność, oprócz tego, że roczny przychód firmy nie może przekroczyć 1,2 miliona euro.

Księgowość uproszczona — dla kogo będzie odpowiednia

Księgowość uproszczona będzie skutecznym rozwiązaniem dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz niewielkich firm. Jeśli chcesz zdecydować się na prowadzenie księgowości uproszczonej, z pewnością przydatny będzie dla Ciebie darmowy program do wystawiania rachunków uproszczonych.

Zobacz również

Nowoczesna księgowość – automatyzacja przetwarzania danych
16.03.2020
z